Avastage meie funktsioone funktsionaalsuse järgi

Varsti on tulemas rohkem!

Rahapurk on meie tarkvaras kõige lihtsam viis toodet või teenust kirjeldada, kuid ka funktsionaalsus on kõige väiksem. Rahapurk nagu ka nimi ütleb on koht, kuhu raha jätta. Rahapurgi kasutusala on väga lai, seda võib kasutada pudelivee müümisest kuni piletimüügi ja annetusteni. Tegemist kinkekaartide või vautserite müügiks mõeldud tööriistaga, mille puhul ei kontrollita laoseisu või saadavust. Ost annab kliendile õiguse vahetada ostetud väärtpaber toote või teenuse vastu. Teenuse toote kohta saab sisestada kirjelduse, asukoha, hinna(d) ja pildid. Hindadele saab anda nime, kehtivusaja, luua

Piletite müüki on meie tarkvaras võimalik korraldada kahe erineva müügiartikli tüübi all – sündmuse ja rahapurgina. Põhiline erinevus nende kahe tüübi vahel on see, et sündmuse all saab määrata konkreetse toimumisaja ja tingimused üritusele, millele pileteid müüakse. Rahapurgi näol on tegemist pigem vautseri või kinkekaardiga, mis annab selle omanikule õiguse vahetada soetatud „väärtpaber“ mingi teenuse või toote vastu.

Rahapurgina kirjeldatud piletitele on võimalik lisada kirjeldav tekst, pilt, määrata kehtivusaeg ja maksimum kogus. Ühe müügiartikli all saab kirjeldada soovitud arvu erinevaid hindasid, näiteks perepilet, täiskasvanu, laps jne.

Sündmusena müügiartikli kirjeldamisel on võimalusi rohkem. Lisaks kirjeldusele, pildile ja hinnale on võimalik siduda ressursse, koostada töökäskusid ja seada erinevaid tingimusi.

Tellimuse kinnitamise, piletite saatmise ja kontrollimise funktsionaalsus on mõlemal juhul sama.Kõigi müügiartikli tüüpide puhul on kasutuses periood, mis võimaldab kirjeldada sesoonseid hindasid.

ennetamiseks, meeldetuletuseks, tänu avaldamiseks, mingile tegevusele suunamiseks jne. Kirjapõhjasid on võimalik luua erinevaid ja siduda ühe või mitme müügiartikliga. Kirjale saab meie tarkvaras automaatsisestada infot broneeringuandmetest(näiteks broneeringu tegija ees-või perekonnanimi) ja sellega personaliseerida kirja.

Ühele kirjale on võimalik valida mitu saatmisaega alates broneeringu tegemise hetkest kuni x päeva peale kliendi lahkumist. Kirja saatmine on võimalik panna sõltuma ka chek-in vormi täitmisest.

Tüüpiline kasutuse näide kirjapõhjade kasutamise kohta majutuses võiks olla järgmine: broneeringu tegemisel saadetakse kliendile tänuavaldus broneeringu eest ja viide chek-in vormile, ning lubadus saata täpsemad juhised peale vormi täitmist. Seda kirja võib saata x korda ja lisada tingimus, et kui küsitud chek-in vorm on täidetud, siis enam ei saadeta. Järgmise kirjana saadetakse kliendile kohalejõudmise juhised, sissepääsukoodid jm info mida teenusepakkuja peab vajalikuks kliendile edastada ja mis on oluline kliendile teenuse kätte saamiseks ja selle nautimiseks(viited kasutusse antavate ruumide ja tehnika kohta, majareeglid jms).

Kolmanda kirjana saadetakse peale kliendi lahkumist veelkordne tänu ja viide kuhu jätta oma tagasiside ja pildid. Automaatsed kirjad hoiavad olulisel määral kokku teenusepakkuja aega ja pakuvad vajaliku info edastamise, meeldetuletamise kaudu turvatunnet kliendile.

Sündmus on konkreetse toimumisaja ja kohaga, kindlalt või mingitel tingimustel toimuv üritus. Sündmuse toimumise saab panna sõltuma ostetud piletite arvust. Näiteks soovin korraldada sündmust, kuhu osavõtjaid mahuks maksimaalselt 20 aga toimumise eeltingimuseks on, et nädal enne sündmuse toimumist on ostetud 10 piletit. Juhul kui määratud kuupäevaks piisavalt pileteid ostetud ei ole tühistatakse sündmus automaatselt, tagastatakse seni pileti ostnud klientidele raha ja teavitatakse e-maili teel, et sündmus ei toimu, kuna piisavalt pileteid ei ole ostetud. Kliendivaates näidatakse pidevalt sündmuseni jäänud aega, seni ostetud piletite arvu ja sündmuse toimumiseks vajalikust müüdud piletite kogusest puudu olevate piletite arvu. Kui sündmuse toimumise eelduseks olnud müüdavate piletite eesmärk on täidetud saadetakse klientidele samuti teavitus sündmuse toimumise kohta.

Sündmusi on võimalik luua ka hulgi, kui on tegemist näiteks regulaarsete kanuumatkade või töötubadega, siis saab kõik sarnased sündmused luua korraga, määrates ära toimumise regulaarsuse. Näiteks iga päev, kord nädalas, neli korda päevas jne. Tulevikus toimuvate hulgi sündmuste osalejate piirmäärasid on võimalik edaspidi redigeerida. Hulgi sündmuste loomisega on võimalik luua paari klikiga korduvad sündmused näiteks kogu hooajaks.

Sündmustega on võimalik siduda erinevaid ressursse ja luu automaatseid töökäske seonduvatele töötajatele.

Ressurside mooduli abil on võimalik planeerida objektide(näit kanuu vms) ja töötajate hõivatust. Ressursside planeerimise vajadus on eriti oluline kui sama ressurss on mitme müügiartikli teenistuses. Näiteks üheaegselt toimuvate kanuumatkade puhul võib piiravaks ressursiks olla kanuude arv. Kui teenusepakkujal on kokku 20 kanuud, mis on seotud kahe samaaegselt toimuva matkaga, siis iga broneeringu lisandumisega vähendatakse saadaolevate kanuude arvu mõlema matka puhul. Sellega on garanteeritud, et ei teki ressursi puudujääki. Objekti tüüpi ressurssidele on võimalik lisada kogus ja mahutavus ehk mitmele inimesele kasutamiseks objekt on mõeldud.

Samamoodi võib töötaja saadavust mõjutada müügiartikli saadavust. Näiteks giidiga matka müügiartikkel on kirjeldatud saadavusega igapäevaselt, kuid giid, kes matka läbi viib(on seotud selle müügiartikliga) on saadaval vaid 4 päeva nädalas. Sellisel juhul näidatakse kliendile reaalset saadavust. Töötaja tüüpi ressurssidele on võimalik lisada gruppe, see on vajalik kasutusele võtta, kui sama tööd teostab mitu inimest ja neil on võimalik otsustada kes konkreetse töökäsu vastu võtab. Grupi olemasolul saab saata töökäsu grupile ja lasta liikmetel valida kes laekunud töö teostab.

Selleks, et iga kasutaja saaks keskenduda oma töölõigule on võimalik kirjeldada ettevõttes kasutusel olevad kasutajarollid ja anda igale kasutajarollilie just tema tööks vajalik õiguste komplekt. Õiguste piiritlemine aitab vältida ka oskamatust kasutamisest tekkida võivaid vigasid. Näiteks piletikontrollil ei ole oma tööks vaja reeglina muid õigusi peale pileti kehtetuks tunnistamise või valideerimise. Vaikimisi on iga ettevõtte esimesel kasutajal kõik õigused, sealhulgas ka õigus luua uusi kasutajarolle ja määrata neile õigused. Laias laastus jagunevad õigused lugemist ja muutmist võimaldavateks. Müügiartiklite ja seadete puhul saab muutmisele sätestada spetsiifilisemad õigused.

Töökäske saab sisestada käsitsi või kirjeldada automaatsed töökäsud, mis luuakse uue broneeringu lisandumisel. Automaatsed töökäsud on hea võimalus teenuste müügiga seotud töötajate informeerimiseks ja töögraafikute automaatseks, reaalajas loomiseks. Töökäskude põhjal on hiljem võimalik koostada palgaarvestus. Lisandunud broneeringust ei pea eraldi töötajaid teavitama, nad saavad selle kohta teate ja näevad lisandunud tööd oma kalendris. Kas ressurss on teenuse pakkumise seisukohast kriitiline või mitte? Ehk kui ressursil ei ole saadavust kas siis peaks teenuse müügist maha võtma või ei. Kui ei võta müügist maha, peaks teavitama vastutajat.

Automaatsete töökäskude seadistamiseks on vajalik määrata, mis on töökäsu nimi, mis on töökäsu loomise käivitajaks/algusajaks, kas töökäsk läheb grupile või ühele konkreetsele töö teostajale, kes vastutab. Saab seadistada töö kestuse, asukoha, meeldetuletused ja kirjeldada töö sisu.

Töökäsk saadetakse välja ja lisatakse kalendrisse automaatselt peale broneeringu laekumist, kuid töö teostamine jääb broneeritud kuupäeva ja töökäsu käivitajaks saab olla broneeringu algus või lõpp. See tähendab,et töö teostamise algusajaks on kas broneeringu algus-või lõpuaeg. Töö kestus saab olla kas kogu reserveeringu kestus või käsitsi määratud ajavahemik .

Kui töökäsk saadetakse grupile, siis saab töö omale esimene, kes töökäsu kinnitab. Kui keegi ei ole määratud ajaks töökäsku kinnitanud, saadetakse vastutajale teade, ning vastutaja saab ise määrata töö täitmiseks konkreetsele isikule. Kui teostaja on üks ja ainus, lisatakse töökäsk tema nimele automaatselt ja broneeritakse töö kestuse jagu aega vastaval tööpäeval.

Hindade kirjeldamiseks on kõigil müügiartiklitel(välja arvatud sündmus, millel on konkreetne toimumisaeg) võimalik määrata hinna kehtivuse periood ehk määrata suvalise kuupäevavahemikule erinev hind. See on hea moodus kirjeldada sesoonseid teenuseid ja määrata aasta lõikes erinevad hinnad hooajale ja hooajavälisele ajale. Lisaks saab määrata erineva hinna ka nädalapäevade lõikes.

Hinnamuutujate kaudu saab määrata kuidas broneeringu pikkus või grupi suurus mõjutab hinda. Siin saab määrata erinevatele ajaühikutele või inimeste arvule erinevad hinnad. Näiteks 2,3, 4 või enama päevastele broneeringutele erinevad soodustused. Soodushinda alates 3 inimesest.

Müügiaruanne, tagatiste aruanna, statistika aruanne, partnerluse aruanne. Lisaks tavapärastele aruannetele nagu eelnev müük ja tulevikus laekuvad broneeringud koostab tarkvara ka broneeringu ja chek-in andmetel põhineva, statistikaameti poolt nõutava aruande. Riiklike arenduste valmides on aruanne võimalik ka ühe klikiga esitada.

Unikaalne võimalus müüa oma toodetega koos ka partnerite tooteid. Saada oma koostööpartnerile kutse, määra koostöö tingimused ja saad oma teenustega koos pakkuda ka partneri teenuseid lõppkliendile. Partnerite poolt pakutavad teenused kuvatakse kliendile teie tootelehel peale teie toodete loetelu ja kliendil on võimalik nii teie, kui partneri teenused ostukorvi panna, ning korraga välja osta. Partnerid võivad koostööd teha ilma omavahelise arveldamiseta aga saavad määrata ka vastastikuse vahendamise eest tasu. Kui soovite oma toodete kaudu partneri toodete müümise eest tasu, siis teenite iga teie lehelt alguse saanud broneeringu eest kehtestatud protsendi. Vahendustasu arvestatakse ja tasutakse automaatselt.

Professionaalide poolt koostatud leping teenusepakkuja ja kliendi vahel. Tüüptingimused kliendile kirjeldatud, kuid saab redigeerida vastavalt vajadusele või sisestada oma lepingu. Iga müügiartikliga võimalik siduda erinev leping.

Sisesta ühes keeles, näita kliendile talle sobivas keeles.